Gory Karkonosze
Hotel PIVOVARSKA BASTA

Zakwaterowanie Vrchlabí

Hotel PIVOVARSKA BASTA ***

 

Hotel „Pivovarska basta“ znajduje siê w pobli¿u g³ownej komunikacji miejskiej wiod¹cej z miasta Vrchlabi do Szpindlerowego M³ynu. Area³ narciarski „ Skiareal Vrchlabi“ znajduje siê ok. 300 m , area narciarski w Herlikovicach ok.1 km . Ponadto rownie¿ nedaleko hotelu znajduj¹ siê liczne wyci¹gi narciarskie w gminie bzenecko ( 10km), Strazne (7 km) a tak¿e w samym oœrodku sportow zimowych Szpindlerowy M³yn ( 14 km od hotelu , komunikacja autobusem miejskim - czêste po³¹czenia, parking bezp³atny).

Zakwaterowanie Vrchlabí - Hotel PIVOVARSKA BASTA ***

Opis

 

W hotelu „Pivovarska basta“ oprocz pokoi goœcinnych mieœci siê pijalnia piwa zwana tak¿e po czesku „piwnic¹“, w ktorej warz¹ piwo. Piwnica jest oddzielona od restauracji, w ktorej podawane s¹ posi³ki. W piwnicznych pomieszczeniach hotelu znajduje siê sala rycerska, w ktorej znajduj¹ siê kadzie warzelne , urz¹dzenia w ktorych piwo fermentuje a nastêpnie jest rozlewane do butelek - to wszytsko mo¿na zobaczyæ przez szklan¹ œcianê. W piwnicach jest warzone piwo jasne „Karkonoski niedŸwiedŸ“ oraz ciemny le¿ajsk o smaku czereœniowym).W sezonie letnim mo¿na korzystaæ z ogromnego tarasu znajduj¹cego siê tu¿ przy hotelu.Przy hotelu znajduje siê tak¿e sklepik z pami¹tkami tematycznie zwi¹zanymi z warzeniem piwa. Hotel posiada rownie¿ swoj parking.

Zakwaterowanie Hotel PIVOVARSKA BASTA ***

 

Pokoje dwu-osobowe z mo¿liwoœci¹ dodatkowego ³o¿ka i apartmenty 4- i 5-osobowe z w³asnym wêz³em socjalnym ( ³azienka z prysznicem i TVSAT).

Wy¿ywienie

 

Œniadania w formie bufetu, kolacje do wyboru z menu lub z jad³ospisu.

Galeria zdjêæ Hotel PIVOVARSKA BASTA

 

Nowoœci z Karkonoszy

Chcesz mieæ regularne informacje na temat wydarzeñ w Karkonoszach na e-mail?

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w Karkonoszach

Kompletna oferta zakwaterowania

Wellness hotel SVORNOST,

Harrachov

Wellness hotel SVORNOST

695 CZK

Chata NA SPICI,

Benecko

Chata NA SPICI

600 CZK

Pensjonat BORUVKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat BORUVKA

200 CZK

Hotel ASTRA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel ASTRA

920 CZK

Hotel MONTANA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel MONTANA

620 CZK

Hotel SPINDLEROVA BOUDA,

Szpindlerowy M³yn

Hotel SPINDLEROVA BOUDA

625 CZK

Hotel ASTORIA,

Janské Láznì

Hotel ASTORIA

540 CZK

Hotel sanatoryjny TERRA,

Janské Láznì

Hotel sanatoryjny TERRA

1 100 CZK

Hotel AURUM,

Èerný Dùl

Hotel AURUM

495 CZK

OREA Vital Hotel SKLAR,

Harrachov

OREA Vital Hotel SKLAR

870 CZK

OREA RESORT HORAL,

Szpindlerowy M³yn

OREA RESORT HORAL

925 CZK

Hotel CLARION,

Szpindlerowy M³yn

Hotel CLARION

1 060 CZK

Pensjonat ALENKA,

Szpindlerowy M³yn

Pensjonat ALENKA

600 CZK

Hotel POMI,

Harrachov

Hotel POMI

480 CZK

Apartamenty ALICE,

Harrachov

Apartamenty ALICE

390 CZK

Hotel LUCNI DUM,

Janské Láznì

Hotel LUCNI DUM

585 CZK

Pensjonat FAMILIA,

Harrachov

Pensjonat FAMILIA

350 CZK

Hotel HARRACHOV INN,

Harrachov

Hotel HARRACHOV INN

670 CZK

Hotel**** & Depandance** ALBIS,

Vrchlabí

Hotel**** & Depandance** ALBIS

450 CZK

Hotel HORIZONT,

Pec pod Snìžkou

Hotel HORIZONT

760 CZK

Sporthotel BOHEMIA,

Rokytnice nad Jizerou

Sporthotel BOHEMIA

420 CZK

Hotel KUBAT,

Benecko

Hotel KUBAT

550 CZK

Hotel OMNIA,

Janské Láznì

Hotel OMNIA

1 699 CZK

Hotel ENERGETIK,

Pec pod Snìžkou

Hotel ENERGETIK

580 CZK

Hotel ALFONSKA,

Benecko

Hotel ALFONSKA

490 CZK

Hotel OLYMPIE,

Szpindlerowy M³yn

Hotel OLYMPIE

890 CZK

Pensjonat garni MONA,

Harrachov

Pensjonat garni MONA

460 CZK

Hotel  AQUAPARK,

Szpindlerowy M³yn

Hotel AQUAPARK

890 CZK

HARRACHOVKA Hotel,

Harrachov

HARRACHOVKA Hotel

640 CZK

Hotel Parkhotel HARRACHOV,

Harrachov

Hotel Parkhotel HARRACHOV

370 CZK

 

Karkonosze

Pakiety za korzystne ceny

Kompletna oferta pakietov

 

Szukaj zakwaterowania

Poka¿ PAKIETY SPECJALNE

 

Karkonosze 

Karkonosze s¹ najwy¿szym masywem górskim w Czechach. Œne¿ka jest najwy¿szym szczytem Karkonoszy i jednoczeœnie Czech. W sezonie zimowym Karkonosze s¹ najczêœciej wyszkiwanym regionem w Czechach. Szeroka oferta zakwaterowania w Karkonoszach: chaty, cha³upy, hotele i pensjonaty. Karkonosze i zakwaterowanie w tych górach to dla wszystkich mi³oœników "bia³ego szaleñstwa" czyli wszelkich sportów nie tylko zimowych raj na ziemi, nie wspominaj¹c o tajemniczej niedotkniêtej przez cywilizacjê przyrodê, któr¹ mo¿na podziwiaæ w ramach aktywnego wypoczynku z rowerowego siod³a, podczas pieszej turystyki lub zjadzu na nartach. Karkonosze oferuje wspania³e warunki narciarskie od grudnia a¿ do kwietnia. Nartostrady znajduj¹ siê na wysokoœci od 700-1300 m npm. Serwis informacyjny Góry-Karkonosze.pl zawiera wszelkie informacje turystyczne potrzebne podczas odwiedzin Karkonoszy. 

 
Hotel Svornost Harrachov HotelPension.cz Intours Wellness-Tip.cz